کاربران شبکه‌های اجتماعی از قابلیت ها و امکانات متنوع شبکه های اجتماعی به یک میزان و در یک سطح استفاده نمی کنند. برخی کاربران اینترنتی در چند شبکه اجتماعی عضو هستند، روزانه به این سایت‌ها سر می زنند و اکثر امکانات آن ها را به کار می گیرند و برخی دیگر ممکن است تنها در یک سایت عضو باشند و هر از چندگاهی تنها به صفحه شخصی خودشان مراجعه کنند. از این رو کاربران اینترنتی را بر حسب نوع فعالیت و مواجهه‌شان با شبکه‌های اجتماعی می‌توان به شکل‌های مختلف دسته‌بندی کرد.
• در مهمترین دسته بندی کاربران در هفت گروه قرار می گیرند. چهار گروه اول اعضای شبکه های اجتماعی هستند که به «کاربران ماهر»، «کاربران فراغتی»، «کاربران به دنبال سرگرمی» و «کاربران تجارتی» نام‌گذاری شده‌اند و آنهایی که شبکه های اجتماعی را به کار نمی گیرند در سه گروه «کاربران پرمشغله»، «کاربران نگران» و «کاربران بدبین» قرار گرفته‌اند. از آنجایی که فعالیت در فضای مجازی در همه جا قواعدی نزدیک به هم دارد، می‌توان این گونه‌شناسی را برای کاربران کشورهای دیگر نیز به کار برد.
• دسته بندی دیگر نیز کاربران را به هفت گروه؛ نقش بازی کنندگان، رابطه جویان، بهره برداران و دستکاری کنندگان، موفقیت گرایان، دوستی جویان، کناره گیران و فراری ها تقسیم می کند.
• در پژوهش بومی انجام شده بر روی کاربران ایرانی، نتایج نشان داد که کاربران ایرانی را می توان به هشت دستة نویسنده، هنردوست، علم دوست، دانلودگر، خبرخوان، وب گرد، گفت وگوگر و بازیگر تقسیم کرد.

پژوهش خبری صدا وسیما: شبکه‌های اجتماعی یکی از رسانه های جدید محسوب می شوند که تعداد قابل توجهی از کاربران اینترنتی را جذب خود کرده اند. امروزه شبکه های اجتماعی با حوزه های عمومی و تخصصی و با زبان های متنوع برای کاربران کشورهای مختلف در بستر اینترنت فعالیت می کنند. کاربران می‌توانند در این فضای جدید، صفحات و پروفایل های شخصی ایجاد کنند، یادداشت-های کوتاه و بلندشان را منتشر کنند، عکس، صدا و ویدیوهای شخصی شان را آپلود کنند، از آخرین اخبار و رویدادها در حوزه-های مختلف آگاه شوند، در صفحات هواداری و اتاق‌های گفتگوی متنوع عضو شوند و …. همچنین همة کاربران از این امکانات به یک اندازه و با انگیزه یکسان استفاده نمی کنند. بر این اساس پژوهشگران براساس نوع مواجهة کاربران شبکه های اجتماعی، میزان، انگیزة و اهداف حضورشان در این شبکه ها تقسیم بندی های گوناگونی ارائه داده اند.
در پژوهش حاضر که به روش اسنادی تهیه شده، ضمن تبیین ویژگی های فضای رسانه ای جدید به دسته بندی اجمالی کاربران فضای مجازی از منظر نظریه پردازان علوم ارتباطات پرداخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *