حاکمیت‌ها هم مثل سلبریتی‌ها با شبکه‌های اجتماعی ناآشنا هستند

سیدبشیر حسینی داور برنامه «عصر جدید» به عنوان مدیر گروه علوم نوین رسانه‌ دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما، یکی از آنهایی است که درباره سواد رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی کار کرده. او درباره این چالش برای ما گفته است.

دسته بندی کاربران (مخاطبان) در فضای مجازی

در پژوهش بومی انجام شده بر روی کاربران ایرانی، نتايج نشان داد كه كاربران ايراني را مي¬توان به هشت دستة نويسنده، هنردوست، علم دوست، دانلودگر، خبرخوان، وب گرد، گفت وگوگر و بازيگر تقسيم كرد.