گروه رسانه‌ای موسسه فرهنگی هنری صبر و نصر

وَ إِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الْأَرِقُ وَ مَنْ نَامَ لَمْ يُنَمْ عَنْهُ

اگر حواستان پرت شد، غافل شدید، تمرکز را از دست دادید، به چیز دیگری سرگرم شدید، نتوانستید پیش‌بینی کنید که او چه کار می خواهد بکند، حتماً ضربه می خورید. دشمن که نخوابیده؛ او بیدار است.

24 ساعت در 7 روز هفته پاسخگوئيم...

ارتباط سريع با صبر و نصر